продуктов номер, модел?

Релевантни категории:

Няма намерени резултати

Общи условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Уважаеми клиенти/потребители, моля, прочетете внимателно следните Общи условия за ползване, преди да използвате уебсайта. Ако използвате този уебсайт, се счита че сте запознати и приемате Общите условия. 

Настоящите Общи условия за ползване уреждат взаимоотношенията между “БАТЕРИЛЕНД” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.batteryland.com, включително и сключването на договор от разстояние. Тези условия обвързват всички потребители на сайта, които с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.batteryland.com, се съгласяват, приемат и се задължават да спазват тези Общи условия за ползване (“Общи условия").

“БАТЕРИЛЕНД” ЕООД е собственик на съдържанието и оперира онлайн магазина, достъпен на сайта www.batteryland.com.

Данни за собственика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование: “БАТЕРИЛЕНД” ЕООД

Седалище и адрес на управление:  България, гр. София, ул. „Боне Хаджибонев“, 4

Регистрация в Търговския регистър на Република България - ЕИК/БУЛСТАТ: 202008407

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG202008407

Търговски адрес: гр. София, ул. „Александър фон Хумболт“, 9, партер

Телефон: +359888 818 226

E-mailoffice@batteryland.com

 

Надзорни органи за България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Надзорни органи в други държави от ЕС:

Защита на данните – Европейски борд по защита на данните (European Data Protection  Board)

Защита на потребителитеЕвропейски потребителски център (European Consumer Center - ECC Net)

ДЕФИНИЦИИ

ДРУЖЕСТВОТО означава ”БАТЕРИЛЕНД” ЕООД.
ЗЗП 
означава Закон за защита на потребителите.
ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.
САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта www.batteryland.com
ПОЛЗВАТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛ, КЛИЕНТ означава лице, ползващo сайта www.batteryland.com
СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ означава предлагана от Дружеството стока.
ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Дружеството (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Дружеството, “БАТЕРИЛЕНД” ЕООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта.

Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на Дружеството е забранено. Публикуването на снимки, цитати от статии и статии от секцията „БЛОГ“ е разрешено само и единствено, когато е посочен източника, а именно, текстът да е придружен от активен линк към оригиналната статия в секцията „БЛОГ“ на сайта.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. Дружеството не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес, посочен в раздел „Контакти“.

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

I. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Услугите, предоставяна от Дружеството на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. На сайта www.batteryland.com потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Дружеството стоки.

II. ПОРЪЧКА

Потребителите използват интерфейса на сайта, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Дружеството продукти. При липса на наличност от дадена стока Дружеството си запазва правото да откаже поръчката.

За да извърши валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.batteryland.com стоки, потребителят попълва формуляр за поръчка или се обажда на телефон за клиенти, посочен в сайта.

При попълването на формуляр за поръчка клиентът въвежда адреса, който ще се използва за доставка, име и фамилия, e-mail и телефон(и) за връзка.

С отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия", при реализиране на поръчка, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. След финализиране на поръчката, на посочения телефон или имейл, потребителят получава потвърждение за попълнената информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) потребителят може да бъде уведомяван от оператор по имейл или телефон. Състоянието на текущата поръчка може да се проследява чрез изпратените по имейл съобщения.

Дружеството си запазва правото при допусната техническа грешка при публикуване на даден артикул, да анулира направена, но непотвърдена поръчка. В този случай заплатените от потребителя суми за артикули, по отношение на които е допуснатата техническа грешка, се възстановяват от Дружеството незабавно.

III. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

Изпълнението на поръчка може да бъде възпрепятствано най-често поради някоя от следните причини:

1) Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност;

2) Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод или онлайн платежна система;

3) Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;

4) Сгрешен/непълен/липсващ телефон за контакт с потребителя.

IV. ЦЕНИ

Цените на предлаганите стоки са тези, посочени в сайта към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. При допуснати технически грешки при публикуване на цените Дружеството има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. Дружеството има правото да променя цените, обявени в сайта, по всяко време без предизвестие. Такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Всички цени в сайта са с включен ДДС в български лева или избрана от меню „Валути“ друга налична валута и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. В цената на артикулите не е включена цената за доставка, освен, ако не е изрично посочено обратното.

Крайната цена на поръчка се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и цената на доставката. Цената за доставка е посочена ясно и разбираемо преди потвърждаването на поръчката.

Дружеството може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Дружеството. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми - промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване.

Различните видове отстъпки не се комбинират.

V. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1) Плащане при доставка (наложен платеж): Клиентът заплаща дължимата сума на куриера при получаване на стоката.

2) Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указана от Дружеството банкова сметка.

3) Плащане през ePay.bg: клиентът ще бъде прехвърлен към страницата на ePay.bg, за да финализира транзакцията; обработката на поръчката започва след постъпване на потвърждение за плащане от ePay.bg.

4) Плащане с банкова карта: клиентът ще бъде прехвърлен към страницата на платежен оператор.

VI. ДОГОВОР

Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Дружеството. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, Дружеството има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

В случай, че Клиент е избрал да заплати стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

- Клиентът не заплати на куриера в момента на доставката;

- Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването на доставката.

VII. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНА СТОКА

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер.

Поръчаните продукти се предават на куриер в срок от 1 работен ден след потвърждаване на поръчката. При извънредни обстоятелства Дружеството си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира Потребителя.

При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Дружеството или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Дружеството или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

VIII. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано от датата на приемане на стоката от доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора - Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Дружеството за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Когато клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да се откаже от договора. Дружеството възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиента е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Дружеството или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Дружеството има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

Дружеството има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката в указания по-горе срок, без да уведоми Дружеството за забавянето и, без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Когато във връзка с изпълнението по договора Дружеството е направило разноски и Потребителят се откаже от договора, Дружеството има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които Дружеството получава, се ползват за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчка. Дружеството гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

Можете да се запознаете с подробната ни Политика за поверителност на данните, която е достъпна в сайта на www.batteryland.com.

X. СПОРОВЕ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес, посочен в раздел „Контакти“. Потребителите могат да използват и Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr. Тя представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Дружеството и Потребител е Обща помирителна комисия със седалище София.

Консолидираният списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show 

XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всички възникнали въпроси и спорове, свързани със Сайта и/или тези Общи условия, се уреждат съгласно действащото законодателството на Република България.

******************************************************************************************************************* 

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: 

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора) 

 

– До “БАТЕРИЛЕНД” ЕООД, ЕИК 202008407, гр. София, ул. „Александър фон Хумболт“, 9, партер:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на.................

- Получено на....................

– Име на клиента......................

– Адрес на клиента..................................

– Подпис на клиента (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)....................

– Дата..........................................

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 30 дни.

Срокът за отказ е 30 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на www.batteryland.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.batteryland.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или, докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Последна промяна: 08.02.2022 г.

xss
xs
sm
md
lg
xl
xxl